602 513 513 | Godziny otwarcia 8:00 -15:00 |

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scolvest Jakub Scollan, z siedzibą: ul. Toruńska 139 A, 85-863 Bydgoszcz, NIP 9671155556, REGON 341260814. W razie pytań dot. kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@scolvest.pl lub telefonicznie pod nr 602 513 513;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– czynności związane z przedstawieniem oferty,
– czynności związane z realizacją zawartych umów,
– czynności związane z realizacją i dostarczeniem oferowanego produkty i/lub usługi,
– przekazanie informacji ws. zamówień oraz składanie reklamacji,
– dochodzenie lub zabezpieczenie roszczeń, windykacja należności, postępowania sądowe,
– działania posprzedażowe polegające na archiwizacji dokumentów,
– czynności związane z przetwarzaniem danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
Na podstawie art. 6 ust 1 pkt b;

3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator i upoważnieni Pracownicy. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych firmom, z którymi współpracuje, w zakresie niezbędnym do realizacji umów (biuro rachunkowe, kancelaria adwokacka, firma windykacyjna, informatyczna, biuro BHP, transport, logistyka);

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, do celów w których dane są przetwarzane. Przechowywanie danych osobowych może trwać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie wraz z żądaniem ich usunięcia. Wówczas w bazie pozostaną tylko informacje o dokonanych transakcjach, związane z Ustawą o Rachunkowości które będą potrzebne m.in. w przypadku wystąpienia roszczeń z Państwa strony;

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji założeń umowy.